Siunčiami duomenys...

 

"Apskaitos ir mokesčių apžvalgos" 2007m. Nr.2 anonsai

  • Vakarai LT
  • 2007, vasario 16, 17:06

Galime didžiuotis – valdininkai skaito „Pačiolio“ bendrovės leidinius ir, atrodo, labai dėmesingai. Bemaž prieš metus (!) žurnaluose „Vadovo pasaulis“ ir „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ kėlėme problemą – Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos reikalauja, jog įmonės pelną skirstytų akivaizdžiai nepaisydamos ne tik įstatymų, bet ir sveikos nuovokos. Prie šios temos vėl grįžome praeitame žurnalo numeryje. Nors ir gerokai vėluodama, valdžia mus išgirdo. Akcinių bendrovių įstatymas pakoreguotas. Plačiau apie tai skaitykite trijų žurnalų – „Vadovo pasaulis“, „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir „Juristas“ bendrame projekte VALDŽIA „PATOBULINO“ AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMĄ – IŠSPRENDUSI VIENĄ PROBLEMĄ, SUKŪRĖ DVI NAUJAS.

9-ajame verslo apskaitos standarte „Atsargos“ (toliau – 9 VAS) reikalaujama, kad įmonė, rengdama metinę finansinę atskaitomybę, įvertintų atskaitomybės sudarymo dieną turimų atsargų vertę. Tuo atveju, kai turimų atsargų grynoji galimo realizavimo vertė yra mažesnė už jų įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, 9 VAS reikalaujama tokias atsargas nuvertinti iki grynosios galimo realizavimo vertės, nuvertėjimo sumą pripažįstant ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Straipsnyje ATSARGŲ NUVERTINIMAS IKI GRYNOSIOS GALIMO REALIZAVIMO KAINOS: APSKAITA IR MOKESTINIAI YPATUMAI aptariami  praktiniai atsargų nuvertinimo iki grynosios galimo realizavimo vertės aspektai bei jų įtaka mokėtinam PVM ir ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčiui.

Jau praėjusių metų pabaigoje įmonių buhalteriai pradėjo ruoštis atsakingam darbui – 2006 m. A klasės pajamų mokesčio deklaracijos rengimui. Praėjusių metų   viduryje keitėsi gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai (33 proc. tarifas pakeistas į 27 proc. tarifą), daugiausia taikomi su darbo santykiais susijusioms pajamoms. Todėl minėtos 2006 metų deklaracijos rengimas bus ypač imlus darbui. Nuo šių metų sausio 1 d. pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. X-962 keičiasi ir gyventojams taikomi neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD). Plačiau apie tai rašoma publikacijoje METINĖ A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJA IR NAUJI NEAPMOKESTINAMIEJI PAJAMŲ DYDŽIAI.

Finansinėje apskaitoje ilgalaikio materialiojo turto (toliau – IMT) nusidėvėjimas apskaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kurią įmonė, vadovaudamasi 12-ojo verslo apskaitos standarto (toliau – VAS) „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis, nusistato atsižvelgdama į planuojamą naudingo tarnavimo laikotarpį, planuojamą IMT naudojimo intensyvumą, technologinę bei ekonominę pažangą, teisinius ir kitus veiksnius bei įmonės nustatytą IMT likvidacinę vertę. Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 18 str. 2 dalies nuostatose nurodyta, kad IMT nusidėvėjimo apskaičiavimo normatyvas turi būti ne trumpesnis nei PMĮ 1 priedėlyje nustatyti nusidėvėjimo normatyvai. Daugiau apie tai skaitykite straipsnių ciklo „Nuo šiol „visa buhalterija“ – apskaitos ir mokesčių derinimas“ 4 dalyje ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMAS: FINANSINĖS APSKAITOS IR MOKESČIŲ REIKALAVIMŲ DERINIMAS.

 Tinkamai tvarkyti akcijų apskaitą reikšminga visų pirma pačiai bendrovei. Bendrovė turi žinoti savo akcininkų skaičių bei kiek akcijų ir atitinamai balsų visuotiniame akcininkų susirinkime turi kiekvienas akcininkas. Bendrovei sudarant sandorius, kuriems reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, ar buhalterijai darant įrašus apskaitoje visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo pagrindu, būtina žinoti, ar sprendimas priimtas reikiama balsų dauguma. Be to, išrašai iš akcijų apskaitos dokumentų reikalingi ir akcininkams, ir asmenims, ketinantiems įsigyti akcijų: tik turint tvarkingus nuosavybės teisę į akcijas patvirtinančius dokumentus, galima žinoti, kas yra tikrasis akcijų savininkas bei ar nuosavybės teisė į akcijas nėra apribota. Straipsnyje UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ APSKAITA aptariami esminiai uždarosios akcinės bendrovės akcijų apskaitos reikalavimai ir jų praktinis vykdymas.  

Pastaruoju metu daugelis įmonių Lietuvoje susidomėjo biudžetų sudarymu bei finansinių išteklių planavimu. Jos įvertino biudžetų sistemos privalumus, nes vien pasitelkus intuiciją, ankstesnę patirtį ir neplanuojant veiklos, neanalizuojant galimybių, jau nebeįmanoma sėkmingai plėtoti verslo.  Straipsnyje BIUDŽETAI: NUO KO PRADĖTI aptariama, nuo ko derėtų pradėti, nusprendus įmonėje rengti biudžetus, kaip pasirengti šiam gan sudėtingam procesui.

„altinis: www.paciolis.lt

Įrašykite savo komentarą:

Pasiliekame teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, pasirašytus kito asmens vardu, pažeidžiančius įstatymus, reklaminius, kurstančius nelegaliems veiksmams komentarus. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.