Siunčiami duomenys...

 

Apskaitos ir mokesčių apžvalga 2007 m. Nr. 5 anonsai

  • Vakarai LT
  • 2007, gegužės 09, 18:40
  • Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) – tam tikras pajamų, neapmokestinamų pajamų mokesčiu, dydis, nustatytas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – įstatymas). Tam, kad su darbo santykiais susijusios išmokos būtų mažinamos NPD dar mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais), būtina darbuotojo valia, išreiškiama darbdaviui pateikiant rašytinės formos prašymą taikyti NPD. Keliose darbovietėse dirbančiam gyventojui NPD yra taikomas jo pasirinkimu vienoje iš jų. Plačiau – straipsnyje INDIVIDUALAUS NEAPMOKESTINAMOJO PAJAMŲ DYDŽIO TAIKYMAS.
  • Ilgalaikį materialųjį turtą (IMT) įmonė savo veikloje naudoja tiek, kiek jis teikia įmonei ekonominę naudą. Dėl įvairių priežasčių įmonė gali nuspręsti savo veikloje toliau nebenaudoti konkretaus IMT, o jį perleisti, iškeisti į kitą turtą, dovanoti kitiems asmenims arba tiesiog likviduoti. Visais šiais atvejais IMT apskaitoje nurašomas. Išlaidos, susijusios su ilgalaikio materialiojo turto nurašymu, pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Tačiau apskaičiuojant pelno mokestį, tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, kai nurašomas nevisiškai nudėvėtas IMT, kai nurašomo IMT likutinė vertė finansinėje apskaitoje skiriasi nuo likutinės vertės pelno mokesčio atžvilgiu ir pan.) reikės atlikti koregavimus, nes pelno mokesčio atžvilgiu ne visos IMT nurašymo sąnaudos pripažįstamos leidžiamais atskaitymais. Plačiau – straipsnyje ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERLEIDIMAS IR NURAŠYMAS: FINANSINĖS APSKAITOS IR MOKESČIŲ REIKALAVIMŲ DERINIMAS.
  • Darbuotojai dėl įvairių priežasčių nepasinaudoja jiems priklausančiomis kasmetinėmis atostogomis kiekvienais darbo metais. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 174 str. 3 dalį nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis, darbuotojui prašant arba sutikus, gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų. Taip darbuotojui už keletą darbo metų gali susikaupti nemažai atostogų. Nutraukiant darbo sutartį, įstatymai įpareigoja darbdavį, darbuotojui pageidaujant, suteikti nepanaudotas kasmetines atostogas arba išmokėti piniginę kompensaciją. Kompensacijos mokėjimo sąlygos aptariamos straipsnyje PINIGINĖ KOMPENSACIJA MOKAMA UŽ VISAS NEPANAUDOTAS KASMETINES ATOSTOGAS.  
  • Atostogų įsakymus, kaip ir kitus teisės aktus, reikia rengti ypač tiksliai, aiškiai bei preciziškai. Juk tai dokumentai, susiję su konkrečiais žmonėmis, įteisinantys jų teises ar pareigas. Norint gerai parengti šiuos dokumentus, būtina išmanyti ne tik dokumentų rengimo reikalavimus, bet ir būti susipažinusiam su Darbo kodekso ir kitų norminių aktų nuostatomis. Skaitykite straipsnių ciklo „Dokumentus surašykime taisyklingai“ tęsinį – ĮSAKYMAI DĖL ATOSTOGŲ.
  • Savarankiškai ekonominę veiklą vykdantys gyventojai turi registruotis PVM mokėtojais, apskaičiuoti ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį ne tik tada, kai gautas (gautinas) atlygis už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 100 000 Lt, bet ir tada, kai iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių tiekėjų įsigytų prekių vertė per kalendorinius yra didesnė kaip 35 000 Lt. Be to, tam tikrais atvejais už įsigytas prekes pridėtinės vertės mokestį turi mokėti ir tie gyventojai, kurie nėra PVM mokėtojai ir neprivalo būti, pavyzdžiui, naujas transporto priemones asmeninėms reikmėms iš ES teikėjų įsigiję jokios ekonominės veiklos nevykdantys gyventojai. Išsamiau apie tai rašoma straipsnyje PRIEVOLĖ REGISTRUOTIS PVM MOKĖTOJU VIRŠIJUS PREKIŲ ĮSIGIJIMŲ IŠ ES VALSTYBIŲ RIBĄ.
  • Valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. VA-19 patvirtino naują Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formą ir jos užpildymo taisykles. Šios ataskaitos pildymo ypatumus komentuoja VMI Didžiųjų mokesčių departamento Tarptautinių sandorių kontrolės skyriaus specialistė.

Kitame numeryje skaitykite:

Straipsnių ciklo NUO ŠIOL VISA BUHALTERIJA – APSKAITOS IR MOKESČIŲ DERINIMAS tęsinys: „Atidėjiniai: finansinės apskaitos ir mokesčių reikalavimų derinimas“

Nuosavybės metodas apskaitoje

Konsignacinės prekybos apmokestinimas PVM

Straipsnių ciklo PASIRENK SĄSKAITŲ PLANĄ tęsinys: „Iš dalies integruoti (mišrūs) menedžmento apskaitos sąskaitų planai“

Finansinės atskaitomybės informacija nepakankamai išsami ir ne visada teisinga

„altinis: www.paciolis.lt

Įrašykite savo komentarą:

Pasiliekame teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, pasirašytus kito asmens vardu, pažeidžiančius įstatymus, reklaminius, kurstančius nelegaliems veiksmams komentarus. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.