Siunčiami duomenys...

 

Vaikų skaičius Lietuvoje kasmet sumažėja 25 tūkst.

  • Vakarai LT
  • 2006, lapkričio 30, 15:11

Statistikos departamentas parengė kasmetinį statistikos rinkinį „Lietuvos vaikai 2005 m.“. Jame apžvelgiami vaikų iki 18 metų skaičiaus pokyčiai, namų ūkių, auginančių vaikus, gyvenimo lygis, pateikiama informacija apie švietimą, vaikų sveikatą, globą bei nusikalstamumą. 

Demografinės charakteristikos. 2006 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 718,8 tūkst. vaikų, jie sudarė 21,1 procento visų gyventojų. Per praėjusius šešerius metus vaikų skaičius kasmet mažėjo vidutiniškai po 25,4 tūkst. 2005 m. gimė 30,5 tūkst. kūdikių, t. y. 122 kūdikiais daugiau nei 2004 m., bet 3,6 tūkst. mažiau nei 2000 m. Pernai 1000-iui gyventojų vidutiniškai teko 8,9, 2004 m. – 8,8, o 2000 m. – 9,8 gimusiųjų. 2000–2003 m. vidutinis vaikų, kuriuos moteris pagimdo per visą savo gyvenimą (suminis gimstamumo rodiklis), skaičius sumažėjo nuo 1,39 2000 m. iki 1,27 2005 m.

2005 m. santuokos neįregistruotiems tėvams gimė 8679 vaikai (28,4% gimusiųjų), tai 57 vaikais mažiau nei 2004 m. 2005 m. 68 procentai nesantuokinių vaikų buvo įregistruoti pagal abiejų tėvų pareiškimą, o 31 procentas tokių vaikų buvo įregistruoti pagal motinos pareiškimą. Kasmet išsituokia apie 11 tūkst. porų ir po ištuokos su vienu iš tėvų lieka apie 10 tūkst. vaikų.

2006 m. tyrimo duomenimis, 2001–2005 m. kartu su šeimos nariais neoficialiai iš šalies išvyko 8 tūkst. 0–14 m. amžiaus vaikų, o iš viso – 16 tūkst. vaikų.

Gyvenimo lygis. Namų ūkių biudžetų tyrimų duomenimis, namų ūkiuose, auginančiuose vaikus iki 18 metų amžiaus, 2005 m. vartojimo išlaidos sudarė 495 litus vienam asmeniui per mėnesį (visuose namų ūkiuose – 578 Lt). Namų ūkių, auginančių du vaikus, vartojimo išlaidos sudarė 80 procentų, o auginančių tris ir daugiau vaikų – 57 procentus vidutinio šalies lygio. Daugiavaikiai (auginantys tris ir daugiau nepilnamečių vaikų) namų ūkiai vieno asmens mitybai galėjo skirti tik po 5,1 lito per dieną (visi namų ūkiai vidutiniškai po 7 Lt), nors išlaidos maistui sudarė 47 procentus jų vartojimo išlaidų.

Santykinio skurdo lygio rodiklių, apskaičiuotų naudojant namų ūkių biudžetų tyrimo duomenis, analizė parodė, kad tarp gyvenančių žemiau skurdo ribos dominuoja namų ūkiai, turintys vaikų iki 18 metų amžiaus. Santykinis namų ūkių, turinčių vaikų iki 18 metų amžiaus skurdo lygis, 2005 m. buvo 17,2 procento (vidutiniškai šalyje – 16,9%).

Našlaičiai ir netekę tėvų globos vaikai. Viena skaudžiausių socialinių problemų – socialinės rizikos šeimos. Savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų įskaitoje 2005 m. pabaigoje buvo įrašyta 16,4 tūkst. socialinės rizikos šeimų, jose augo 36,5 tūkst. vaikų. 2005 m. tėvų globos neteko 3209 vaikai, iš jų 37 procentai buvo iki 7 metų amžiaus. Kas dvyliktas likęs be tėvų globos vaikas – našlaitis. 2005 m. pabaigoje buvo 13,3 tūkst. našlaičių ir likusių be tėvų globos vaikų, iš jų 58 procentai buvo globojami šeimose, 2 procentai – šeimynose ir 40 procentų – vaikų globos įstaigose. Šeimose buvo globojami 7,7 tūkst. vaikų iki 18 metų amžiaus, apie tris ketvirtadalius šeimose globojamų vaikų globojo artimieji giminaičiai. Per 2005 m. buvo įvaikinti 196 vaikai. 41 procentas jų apsigyveno užsieniečių namuose. Pernai, kaip ir 2004 m., daugiausia vaikų išvyko gyventi į Italiją.

Švietimas. 2005–2006 mokslo metų pradžioje bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 538,6 tūkst. mokinių, arba 24,6 tūkst. mažiau nei praėjusiais mokslo metais. Tam turėjo įtakos mažėjantis pirmokų ir bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius. Palyginti su 2004–2005 mokslo metais, pirmokų sumažėjo 2 procentais, o visose bendrojo lavinimo mokyklose – 4 procentais.    

2005–2006 mokslo metais 32,3 tūkst. mokinių, baigusių vidurinę, profesinę ar aukštesniąją mokyklą, tęsė mokslą toliau, tai 875 mažiau nei 2004–2005 mokslo metais.

Sveikata. 2005 m. bent viena liga sirgo trys ketvirtadaliai iki 18 metų amžiaus vaikų. Dažniausiai vaikai sirgo kvėpavimo (55,8%), virškinimo sistemos (19,7%) ir akies bei jos priedinių organų (13,3%) ligomis. Vaikų sveikatos būklę atspindi profilaktinių patikrinimų rezultatai. Jie rodo, kad daugėja vaikų, turinčių įvairių sveikatos sutrikimų. 2005 m. iš visų patikrintų vaikų iki 16 metų amžiaus visai sveikų buvo tik 43 procentai (2000 m. – 46%).

Praėjusiais metais mirė 258 1–17 metų amžiaus vaikai, tai 11 vaikų mažiau nei 2004 m. Nelaimingi atsitikimai nulėmė 65 procentus vaikų mirčių. Dažniausios jų mirties priežastys – žūtys transporto įvykių metu ir paskendimai. 2005 m. transporto įvykių metu žuvo 30 procentų 1–17 m. amžiaus vaikų ir paskendo 14 procentų.

Nusikalstamumas. 2005 m. 14–17 metų amžiaus nepilnamečiai padarė 4,3 tūkst. nusikaltimų ir 0,5 tūkst. baudžiamųjų nusižengimų. Kas antras padarytas nusikaltimas ir beveik trys ketvirtadaliai įvykdytų baudžiamųjų nusižengimų – vagystės. 2005 m. teismai nuteisė 1,4 tūkst. nepilnamečių, tai 16  procentų mažiau nei 2004 m. Laisvės atėmimo bausme nuteisti 805 nepilnamečiai, kas antras iš jų, atidėjus bausmės vykdymą, liko laisvėje. 2006 m. pradžioje įkalinimo įstaigose kalėjo 123 nuteisti nepilnamečiai. Nepilnamečių vidutinė bausmės trukmė pagal nuosprendį buvo 3 metai ir 3 mėnesiai, o reali – 1 metai.

Smurtas prieš vaikus. Daugėja užregistruotų atvejų, kai nukenčia vaikai. 2005 m. nuo nusikalstamų veikų nukentėjo 5 tūkst. vaikų, arba 1,1 tūkst. daugiau nei 2004 m. Iš 1000-io vaikų iki 18 metų amžiaus nusikalstamų veikų aukomis tapo 7 vaikai (2004 m. – 5). Du trečdaliai nukentėjusių – berniukai.

2005 m. buvo nužudyta 18 vaikų. Dažniausiai vaikai nukenčia nuo turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Kas antras nuo nusikalstamų veikų nukentėjęs vaikas buvo apiplėštas ar apvogtas. Nuo seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų nukentėjo 239 vaikai. Dauguma (90%) jų – mergaitės. Seksualinės prievartos aukomis dažniau tampa kaimo vaikai. Iš  100 000-ių kaimo vaikų tokią prievartą patyrė 44, miesto – 25 vaikai. Šie duomenys neparodo tikrosios padėties, nes ne visi vaikai, tapę nusikalstamų veikų aukomis, ar jų tėvai kreipiasi į teisėsaugos institucijas. 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

Dalia Ambrozaitienė

Pasiteirauti: Aldona Ablingienė

Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyriaus vedėja

Tel. (8 5) 236 4914

El. p. aldona.ablingiene@stat.gov.lt

 

www.stat.gov.lt       

 

„altinis: Manager.LT

Įrašykite savo komentarą:

Pasiliekame teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, pasirašytus kito asmens vardu, pažeidžiančius įstatymus, reklaminius, kurstančius nelegaliems veiksmams komentarus. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.