Siunčiami duomenys...

 

Pagrindinės Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio programinės nuostatos

 • Vakarai LT
 • 2007, vasario 20, 13:18

2007 m. savivaldybių tarybų rinkimams

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pasisako už pilnavertę vietos savivaldos sistemą, kurioje gyventojai tiesiogiai rinktų jiems atskaitingus savivaldybių tarybų narius, savivaldybėms būtų perduotas žemės valdymas, savivaldybės galėtų reguliuoti savo renkamus mokesčius, svarbiais savivaldybės klausimais būtų rengiami vietiniai referendumai.

Tik laisvi, kūrybingi ir atsakingi gyventojai savivaldybėse galės sukurti gyvybingas ir socialiai atsakingas pilietines bendruomenes, kuriose bus gerbiamos žmogaus teisės ir orumas.

 VISAVERTĖ, VEIKLI IR SKAIDRI SAVIVALDA

Kiekvienoje savivaldybėje turi viešpatauti įstatymas ir teisingumas, o svarbiausi sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į bendruomenių nuomonę.

Mes sugriausime kai kuriose savivaldybėse suvešėjusias sistemas, paremtas korupcijos ir klanų ryšiais, privilegijomis „saviems“, telefonine teise, atsakomybės vengimu ir faktine nelygybe taikant įstatymus.

 Sieksime, kad:

Savivaldybių veikla taptų skaidri ir atsakinga:

 • pradėsime nuo savęs laikydamiesi moralios politikos;
 • tarsimės su bendruomenių atstovais ir derinsime su jais būsimus sprendimus;
 • iš anksto įvertinsime priimamų sprendimų poveikį;
 • išklausysime kiekvieną žmogų savivaldybėje, kviesdami pasisakyti viešose diskusijose ir aptarimuose.

Savivaldybės tarnautų gyventojams:

 • supaprastinsime žmonėms ir verslui keliamus biurokratinius reikalavimus ir procedūras;
 • išplėsime internetu teikiamas paslaugas, diegsime ,,vieno langelio”principą;
 • savivaldybių valdymas bus grindžiamas pagarba gyventojui, orientavimusi į rezultatų efektyvumą ir skaidrumą;

Būtų įveikta korupcija:

 • tvarkyti reikalus savivaldybės įstaigose gyventojams padės viešos sprendimų priėmimo taisyklės ir aiški jų įgyvendinimo kontrolė;
 • kontroliuosime, ar savivaldybių politikų, tarnautojų ir įmonių vadovų turtas ir išlaidos atitinka jų pajamas.

Gyventojų bendruomenės turėtų daugiau galių:

 • finansiškai skatinsime bendruomenių iniciatyvas;
 • didinsime seniūnijų savarankiškumą, seniūnijoms ir bendruomenėms perduosime ūkines funkcijas ir atitinkamą finansavimą, seniūnai bus skiriami pasitarus su vietos bendruomene.

SVEIKAS IR IŠSILAVINĘS ŽMOGUS,  GYVENANTIS PATOGIOJE IR TVARKINGOJE APLINKOJE

Kiekvienos savivaldybės klestėjimą užtikrins tik išsilavinę ir kūrybingi gyventojai, gebantys konkuruoti šiuolaikinėje žinių visuomenėje.

Sieksime, kad:

Turėtume deramą sveikatos apsaugą ir socialinę paramą:

 • sukursime lengvai pasiekiamą bendrosios praktikos gydytojų (BPG) kabinetų tinklą;
 • perkelsime socialinę paramą kuo arčiau žmonių, į paslaugų teikimą plačiai įtrauksime nevalstybinį sektorių;
 • valdiškos ir privačios gydymo įstaigos veiks vienodomis sąlygomis;
 • prioritetas bus teikiamas sveikai gyvensenai ir ligų profilaktikai;
 • ?        teiksime pirmenybę socialinių paslaugų teikimui namuose.

Nė vieno vaiko neliktų be dėmesio:

 • sudarysime sąlygas ikimokyklinio ugdymo įstaigų plėtrai ir įvairovei, kartu spręsime pedagogų atlyginimo ir patalpų atnaujinimo klausimus;
 • remsime nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių darbą su vaikais, ypač kaime.

 Švietimo sistema orientuota į sėkmingo žmogaus parengimą:

 • išvaduosime mokytojus nuo popierizmo ir biurokratinio darbo;
 • neformaliam ugdymui lėšos bus skiriamos konkurso būdu, į šių paslaugų teikimą įtraukiant nevyriausybines organizacijas;
 • suvienodinsime ir palengvinsime valstybinių ir privačių mokyklų veiklos sąlygas;
 • tėvai ir vaikai galės laisvai pasirinkti mokyklas
 • užtikrinsime, kad vaikai būtų ugdomi jaukiose, šiuolaikiškai bei patogiai įrengtose mokyklose ir darželiuose.

Kultūra ugdytų brandžią asmenybę:

 • bibliotekos, muziejai, teatrai ir kitos kultūros institucijos taps turiningais ir kiekvienam žmogui prieinamais visuomeninio gyvenimo traukos centrais;
 • pritaikysime viešąsias erdves poilsiui, kultūrai ir sportui.

SAUGUS IR PASITURINTIS ŽMOGUS - SAUGIAME MIESTE IR KAIME

Kiekvienos savivaldybės ekonominė plėtra turi tiesiogiai didinti jos gyventojų pajamas ir visos Lietuvos valstybės konkurencingumą. Skatinsime žmonių verslumą, kuriantį pajamas ir turtą, darbo vietas, suteikiantį pasirinkimą vartotojams ir dirbantiesiems, skatinantį ūkio augimą ir inovacijas. Kai žmonės pasiturimai gyvens Lietuvoje, jie neieškos laimės svetur.

Sieksime, kad:

Žmogus būtų saugus:

 • kursime nepakantumo teisės pažeidimams atmosferą pagal principą „smulkių nusikaltimų nebūna”;
 • užtikrinsime, kad pagalbos tarnybos (greitoji medicinos pagalba, policija, gaisrinė) į nelaimės vietą atvyktų nedelsiant.
 • kiekviename miestelyje ar mikrorajone visą parą budės policijos nuovada arba policijos įgaliotinis.

Gerėtų verslo aplinka:

 • sudarysime palankias sąlygas verslo pradžiai ir tolesnei įmonių plėtrai užtikrindami efektyvias viešąsias verslo paramos paslaugas visose savivaldybėse bei įtraukdami privatų sektorių į šių paslaugų teikimą;
 • viešos ir privačios partnerystės pagrindu užtikrinsime efektyvią ekonominę infrastruktūrą, ypač transporto ir energetikos srityse;
 • diegsime skaidraus teritorijų planavimo, derinančio bendruomenių ir verslo poreikius, principus;
 • jokių naujų mokesčių savivaldybėse, skatinsime vidutinį ir smulkų verslą sumažindami žemės, nekilnojamojo turto mokesčius.

Mažiau laiko kamščiuose sugaištantys gyventojai:

 • per kadenciją nutiesime būtiniausius aplinkkelius;
 • sukursime šiuolaikišką eismo reguliavimo sistemą, kuri paskirstys transporto srautus, labiausiai apkrautose magistralėse įvesime reversinio eismo juostas;
 • įrengdami požemines bei antžemines perėjas pasieksime, kad transporto ir pėsčiųjų judėjimas kuo mažiau trukdytųsi;
 • magistrales ir gatves rekonstruosime taip, kad nebūtų trikdomas susisiekimas mieste (gatvės bus remontuojamos tik mažiausio apkrovimo metu, savaitgaliais bei naktimis).

Būtų plėtojamas kaimas ir regionai:

 • realiai remsime žemdirbių kooperaciją, kaimo verslų bei ekologinės žemdirbystės, infrastruktūros plėtrą ir paslaugų prieinamumą kaime, ypatingą dėmesį skirdami sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros reikmėms;
 • iš ES žemės ūkiui gaunamas lėšas skirsime konkurencingumui didinti, į jų valdymą įtrauksime žemdirbių organizacijas;
 • nukreipsime kaimo plėtrą į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą.

Užtikrintume kokybiškas komunalines paslaugas ir energijos taupymą:

 • remsime energijos taupymo iniciatyvas, ypač senos statybos daugiabučių namų renovavimą, tam panaudosime 2007–2013 m. ES paramos lėšas, skiriamas efektyviam energijos naudojimui;
 • užtikrinsime kokybišką komunalinių paslaugų teikimą ir realiais kaštais grindžiamą apmokestinimą (vykdysime nuolatinį komunalines paslaugas teikiančių įmonių veiklos auditą), gyventojai galės lengvai pakeisti komunalinių paslaugų teikėjus.
 • šalia namų neliks šiukšlynų - sukursime efektyvią atliekų rūšiavimo ir surinkimo sistemą.

Išsaugotume gyvybingus ryšius su išeivija:

 • įtrauksime užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius į savivaldybių visuomeninį ir politinį gyvenimą - remsime bendrus visuomeninius projektus su išeivijos bendruomenėmis, įtrauksime į svarbiausių sprendimų svarstymą, sudarysime sąlygas balsuoti internetu, populiarinsime iškiliausias išeivijos asmenybes.

Šios programinės nuostatos nevaržo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio skyrių į savo savivaldybių rinkimų programas įtraukti specialių punktų, kurie aktualūs tam tikrai teritorijai bei atitinka partijos nuostatas.

LRLS Klaipėdos m. kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašas:

1. Eugenijus  Gentvilas

2. Vytautas  Grubliauskas

3. Artūras  Šulcas

4. Alina  Velykienė

5. Gintautas Antanas  Murauskas

6. Rolandas  Bražinskas

7. Diana  Stankaitienė

8. Jurgita  Choromanskytė

9. Audrius  Vaišvila

10. Rinius  Kavaliauskas

11. Juozas  Grublys

12. Saulius  Miceika

13. Vida  Daukšienė

14. Alina  Vitkienė

15. Gvidas  Žaranskis

16. Vilma Danguolė  Petrikienė

17. Akvilina  Pranckuvienė

18. Audronė  Balnionienė

19. Edita  Bružinskienė

20. Jūratė  Karnilienė

21. Vitalijus  Baraišis

22. Antanas  Bružas

23. Valdas  Kniukšta

24. Aleksas  Balčiūnas

25. Andrius  Mozeris

26. Vytautas  Narmontas

27. Vidas  Karolis

„altinis: www.liberalusajudis.lt

Įrašykite savo komentarą:

Pasiliekame teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, pasirašytus kito asmens vardu, pažeidžiančius įstatymus, reklaminius, kurstančius nelegaliems veiksmams komentarus. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.