Siunčiami duomenys...

 

Kaip teisingai išsirinkti tą, kuris tinkamai man atstovaus miesto savivaldos taryboje?

 • Vakarai LT
 • 2014, lapkričio 12, 18:53
 • 51424 peržiūrėjo
 • 6 komentavo
seimo saulė

 

Ar žinote, kad Lietuvos seimas priėmė pataisas Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme, suteikdamas teisę rinkėjams į savivaldos tarybą išsirinkti tokius atstovus, kokių pageidauja patys rinkėjai.

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 34 straipsnis, 3 punktas teigia: „Kiekvienas asmuo, kuris atitinka šio įstatymo 2 straipsnyje nustatytus reikalavimus, gali išsikelti kandidatu, jeigu jo išsikėlimą parašais paremia ne mažiau kaip dešimt procentų skaičiuojant vienam savivaldybės tarybos nario mandatui, bet ne mažiau kaip 100 tos savivaldybės rinkėjų. Reikalingų surinkti parašų skaičių, nustatytą pagal paskutinių rinkimų rezultatus ir suapvalintą iki pirmųjų dviejų reikšminių skaitmenų, paskelbia Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip likus 74 dienoms iki rinkimų.“.

Rinkdamiesi savo atstovą, galime vadovautis daugybe kriterijų, tačiau norėdami išsirinkti išties tinkamą, turime atsižvelgi į keletą labai reikšmingų dalykų, kuriais aš ir norėčiau su jumis pasidalinti.

Taigi, koks turi būti tas išrinktasis?

Jis arba ji:

 1. Gyvena netoli manęs (na, tarkime 1 kilometro atstumu nuo manęs) panašiame name, panašiose sąlygose, kaip ir aš. Kad jam nereikėtų pasakoti ir aiškinti, kas yra blogai ir ką reikia keisti. Kad kiekvieną dieną eidamas ar važiuodamas į darbą, susidurtų su tomis pačiomis problemomis, kaip ir aš, kad visi aplinkos nepatogumai darytų tokį patį poveikį jo gyvenimui, kaip ir manajam. Tokiam išrinktam mano atstovui nereikės susitikinėti su savo rinkėjais, kad išsiaiškintų, kokios yra pagrindinės aplinkos problemos. Jis jomis „gyvena“ ir iš pat pirmų dienų galės pradėti veikti sprendžiant jas. Išrinkęs tokį atstovą, manau, galiu tikėtis pakankamai greitų permainų ir savo gyvenimo aplinkoje.
 2.  

 3. Turi motyvą keisti supančią aplinką. Vien todėl, kad yra neabejingas tam, kas vyksta aplinkui. Jis kiekvieną laisvą minutę skiria tiems, kurie jį supa: šeimai, kaimynams, draugams, miestui. Jis nenuilstamai kovoja su tuo, ką mano esant nepriimtinu aplinkiniams. Jis savo geru pavyzdžiu užkrečia kitus. Susidūręs su problemomis jis nebėga nuo jų, o pasiraitojęs rankoves ima jas spręsti. Taip jis elgiasi visą laiką, o ne todėl, kad būtų išrinktas.
 4.  

 5. Žino, kaip turi atrodyti jo miestas po 4 metų ir ypač ta aplinka, kurioje jis gyvena. Kodėl po 4 metų? Visų pirma tai laikas iki sekančių rinkimų, kai įvertinami suplanuoti ir realiai nuveikti darbai. Antra, – jis ateina ne vien tam, jog „gesintų“ pavienių problemų gaisrus, o spręstų reikšmingas bendras miesto problemas, turinčias įtakos mūsų visų gerovei ir ateičiai. Jo aiški vizija suteikia jo veiklai kryptingumo, o gebėjimas planuoti – įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.
 6.  

 7. Žino, kokiais būdais veikti ir įgyvendinti pokyčius. Mano išrinktasis atstovas į savivaldą nuolat mokosi, ir ne tik iš savo klaidų... Jis stebi, aktyviai domisi, kaip problemas sprendžia kituose rajonuose, miestuose (taip pat ir užsienyje), o gerąją patirtį stengiasi iškart pritaikyti mūsų mieste. Jis žino, kokie interesai sieja vieną bendruomenę su kita, išlaiko balansą siekdamas visapusės naudos. Atstovas taip pat supranta, jog visko žinoti vienam neįmanoma, ir kad be aplinkinių pagalbos negalės pasiekti to, ką yra suplanavęs. Jis deda visas pastangas, jog bendruomenių nariai, patarėjai ir pagalbininkai daug mokytųsi, domėtųsi, įgytų reikiamų žinių ir kompetencijų, kad visoms mus laukiančioms problemoms būtų galima „užbėgti už akių“ ir jas išspręsti dar joms neprasidėjus. Nepaliaujamas mokymasis ir tobulinimasis leidžia visada numatyti kelis žingsnius į priekį ir nelaukti užgriūnančių problemų.
 8.  

 9. Sugeba įgyvendinti tai, ką yra sumanęs. Mano išrinktasis ne tik turi motyvą (nori), turi žinių (moka), bet ir gali (turi kompetencijų, asmeninių savybių) įgyvendinti tai, ką yra suplanavęs. Jis supranta, jog į miesto tarybą išrinktas ne jis vienas, ir ten susirinks panašūs į jį, tačiau su skirtingomis savo rinkėjų problemomis ir vizijomis. Jam reikės tartis su kitais, surasti bendrus taškus, kad mūsų apylinkės rinkėjų problemos nebūtų ignoruojamos ar „paskęstų“ tarp kitų. Jis sugeba įtikinti kitus atstovus taryboje veikti vieningai, palenkti daugumą savo pusėn, moka tartis ir bendradarbiauti. Gebėjimas veikti komandoje leidžia jam sukurti pačią palankiausią bendradarbiavimo aplinką. Todėl mes, visi rinkėjai, labai palaikome savo išrinktą atstovą ir aktyviai įsijungiame į visas jo pasiūlytas iniciatyvas.

 

Apibendrinkime. Tai kokius gi svarbiausius reikalavimus turi atitikti mano renkamas atstovas į miesto savivaldą?

Svarbu, kad jis arba ji:

 1. Suprastų kitus;
 2. Turėtų motyvą keisti aplinką;
 3. Turėtų viziją ir realų planą;
 4. Žinotų, kaip jį įgyvendinti;
 5. Panaudodamas (-a) savo žinias ir patirtį, gebėtų įgyvendinti tai, ką suplanavęs (-usi).

 

Jeigu jūs dar nežinote, ką išsirinkti, pradėkite tokio žmogaus ieškoti dabar. Pasitarkite šeimoje, pabendraukite su kaimynais, pasiklauskite, ką galvoja bendradarbiai. Jei toks žmogus negyvena jūsų name, gal jis gyvena kaimyniniame? Gal ...? Svarbiausia nesustokite, kol tokio žmogaus nesurasite.

Jei draugai (pažįstami) jums pasakoja apie žmogų, kurio jūs visai nepažįstate, skirkite laiko, kad su juo susipažintumėte. Vėliau pasiteiraukite tų, kurie jį pažįsta, kad pateiktų rekomendacijų ir patvirtintų arba paneigtų jūsų susidariusią nuomonę apie šį žmogų. Svarbiausia, būkite objektyvūs, nusistatykite sau svarbius kriterijus ir pagal juos vertinkite. Į šiuos vertinimo kriterijus nepamirškite įtraukti vertybių, kurios jums yra labai svarbios.

O jeigu tokio žmogaus, jūsų manymu, nėra? Pamąstykite, galbūt tuo išrinktuoju galite būti Jūs pats? O galbūt kuris nors iš jums žinomų žmonių nors ir nėra idealus, tačiau artimas tokiam, kurį verta būtų išrinkti?

Tikiu, jog balsuodami per artimiausius savivaldos rinkimus, būsime neabejingi ir prisiimsime atsakomybę už tai, ką išsirenkame. Ir galiausiai, norėčiau palinkėti, kad mūsų visų įdėtas pastangas, renkant patį geriausią savo rinkimų apylinkės atstovą į miesto savivaldybės tarybą, vainikuotų sėkmė susikuriant tokią savivaldos tarybą, kokios ir trokštame siekdami geresnio gyvenimo savo mieste.

-----------------------------------------------------------------------------

Numatomos rinkimų datos(Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija):

 1. 2011 m. vasario 27 d. Savivaldybių tarybų
 2. 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo
 3. 2014 m. gegužės 11, 18 arba 25 d.d. Respublikos Prezidento
 4. 2014 m. birželio 8 arba 15 d.d. rinkimai į Europos Parlamentą
 5. 2015 m. vasario pabaiga arba kovo pradžia Savivaldybių tarybų
 6. 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo
 7. 2019 m. vasaris Savivaldybių tarybų
 8. 2019 m. gegužę Respublikos Prezidento
 9. 2019 m. birželį rinkimai į Europos Parlamento
 10. 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo
 11. 2023 m. pavasarį Savivaldybių tarybų
 12. 2024 m. gegužę Respublikos Prezidento
 13. 2024 m. birželį rinkimai į Europos Parlamentą

Straipsnį parengė: Aras Mileška

 

 VARTOTOJŲ KOMENTARAI:

-----------------------------------------

 4. Lietuvoje pati didžiausia blogybė yra korupcija. Dėl korupcijos labiausiai kenčia Lietuvos gyventojai, visos kitos blogybės yra jau korupcijos pasekmės. Korupcijai didžiausią įtaką daro valdančios (esančios pozicijoje) partijos.

----------------------------------------- 

3. Dabar internetu galite palaikyti save išsikėlusius kandidatus į savivaldybių tarybas. Balsavimas vyksta per Lietuvos valstybės E-paslaugų puslapį naudojant e-parašą. Balsavimai vyks iki sausio 17 d. www.vrk.lt 

Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimas - Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

----------------------------------------- 

2. Labai svarbu, kad mokėtų bent pora užsienio kalbų! O tai dabar daugiau kaip pusė savivaldybės nežino nei vienos užsienio kalbos. :( Taip pat valdant miestą labai svarbu ekonomikos žinios. Kai kurių Tarybos narių jos žemesnės nei patenkinamos. Norėtųsi matyti tarybos narių mokslo baigimo atestatus su pažymiais.

-----------------------------------------

1. Vladimir Avin, vladimir.avin@gmail.com

Daugelis žmonių jau suvokė, kad aktyviai dalyvauti rinkimuose būtina.

Ar Lietuvoje į valdžią išrenkami geriausi politikai pagal jų protą? Ar Lietuvoje į valdžią išrenkami geriausi politikai pagal jų reputaciją?

Ar Lietuvoje į valdžią išrenkami politikai su masių nepasitenkinimo įvaizdžio projekcijomis?

Koks prognozuojamas rinkėjų aktyvumas 2011 metų savivaldos rinkimuose?

Problema dėl rinkėjų aktyvumo mūsų šalyje išties yra opi. Štai praėjusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavo šiek tiek daugiau kaip 41 proc. rinkėjų, o į Europos parlamento rinkimus atėjo mažiau kaip 21 proc. balso teisę turinčių piliečių. Prognozuojama, kad į vasarį vyksiančius 2011 metų savivaldybių tarybų rinkimus ateis vos kas trečias Lietuvos gyventojas.

Seimo narys Valdemaras Valkiūnas siūlo Lietuvoje įteisinti privalomą balsavimą.

Ar rinkėjai turi kokių nors įtakos galimybių per rinkimus? Ar būtina dalyvauti rinkimuose?

Ar dėl padidėjusio rinkėjų aktyvumo gali keistis rinkimų rezultatai?

Rinkimų teisė - tai piliečių teisė dalyvauti rinkimuose bei būti išrinktiems.

Dalyvauti rinkimuose yra ne tik teisė, bet ir pilietinė pareiga.

Ar tik privalomas balsavimas gali pataisyti padėtį.

Net keturiasdešimt skirtingoms frakcijoms priklausančių parlamentarų teikia Konstitucijos pataisos projektą, kuriuo siūloma įtvirtinti privalomą balsavimą per rinkimus. Konstitucijos 34 straipsnį jie siūlo papildyti nuostata, kad „pasinaudoti balsavimo teise yra privaloma“. Projekto autoriai įsitikinę, kad taip padidėtų rinkėjų aktyvumas, o išrinkta valdžia įgautų daugiau teisėtumo.

Valstybės valdymas yra labai sudėtingas, pradedančiam politikui visada trūksta politinių žinių, reikia labai daug mokytis.

Politikos klounai ir kiti mūsų išrinkti linksmuoliai labai linksmai leidžia laiką, šoka ir faktiškai tyčiojasi iš valstybės, kuriai prisiekė tarnauti.

Dalis žmonių suvokė, jog juokauti rinkimuose negalima.

Daug žmonių suvokė, kad aktyviai dalyvauti rinkimuose būtina.

Didžiausia grėsmė Lietuvos ekonomikai ir saugumui – neprotingi politiniai sprendimai.

Nesubalansuota, neprotinga politika yra pavojinga.

Viena silpniausių mūsų valstybės ekonomikos supratimo ir valdymo vietų – elito problema.

Protingi žmonės neina į valdžią. Jaunimas nenori eiti į valdžią, nes ten purvina,sako jie.

Kritinio mąstymo stoka yra silpnoji Lietuvos politinio elito savybė.

Lietuvos politinis elitas nesuvokia makroekonominės politikos instrumentų.

Dabartinio politinio elito minusas – supaprastintas ekonominis mąstymas, polinkis į rinkos fundamentalizmą, manymas, kad „rinka viską išspręs“.

Lietuvoje nėra taikomas klasikinės centrinės bankininkystės modelis.Pagal J. M. Keynesą beatodairiškas mojavimas kirviu mažinant išlaidas – nepatartinas.

Taupyti reikia, tik taupyti protingai.

Pavojaus signalas yra visuotinė emigracija.

Kas yra emigracija? Emigracija - tai ilgalaikė netektis – darbo jėgos, mokesčių mokėtojų, protų, patirties nutekėjimas svetur.

Kas gi yra emigracija? Emigracija - žmonių persikėlimas iš Tėvynės į kitas šalis nuolatiniam gyvenimui.

Emigrantas tai žmogus, kuris atvyksta į kitą šalį ieškodamas geresnio gyvenimo.

Viskas yra ir bus gerai!

Pagarbiai,

Vilniaus miesto tarybos narys

Vladimir Avin

--------------------------------------------

 

Šaltinis: www.manager.lt

Įrašykite savo komentarą:

Pasiliekame teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, pasirašytus kito asmens vardu, pažeidžiančius įstatymus, reklaminius, kurstančius nelegaliems veiksmams komentarus. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.